TIL

Today I Learned. 知ったこと、学んだことを書いていく

Java index.jsp から指定のServletにフォワードする

jsp:forwardを使う

<jsp:forward page="/servlet-name" />

<jsp:forward page="/LoginServlet" />

参考文献

java - blank index.jsp redirecting to some servlet - Stack Overflow